drukken-brochures-kop

Hoe U Verantwoord Papier Gebruikt Voor Uw
Te Drukken Brochures

Het verschil tussen FSC en EU Eco-label

 

drukken-brochures-papierVoor uw brochures maakt u bij het drukken alleen gebruik van verantwoord papier. Al vele jaren geleden hebben de grote papierfabrikanten de herplantplicht al op zich genomen. Dat is natuurlijk ook in eigenbelang, want door het planten van jonge bomen wordt de grondstof voor papier weer aangevuld. 

Intussen werken de papierfabrikanten samen met overheidsinstanties en milieuorganisaties, om daar waar mogelijk ook een bijdrage te leveren aan de ecologische landschapsplanning. 

 

De papierfabrikanten zijn vaak eigenaar van grote stukken bos. Met groot bedoelen we vele malen de oppervlakte van Nederland. Daarnaast worden bomen gebruikt van andere bosbouwers. Het
is dan ook belangrijk om als papierfabrikant een goed monitoringsysteem te hebben waarmee de herkomst van de grondstof wordt gecontroleerd en waarin die herkomst wordt vastgelegd.  

 

Vanuit de houtverwerkende industrie is enkele jaren geleden het FSC-keurmerk ingesteld. Er is sindsdien ook FSC-papier.  

 

FSC-papier voor brochures

Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Voor een gemiddelde papiersoort komt de pulp vaak uit drie of vier verschillende bronnen. De papierfabrikanten waken er voor dat de bomen niet afkomstig zijn uit een bos met hoge natuurwaarden. Het FSC-keurmerk geeft zekerheid over de herkomst van de grondstoffen. 

 

drukken-brochures-Eco-labelEU Eco-label 

Steeds meer brochures worden op Eco-label papier gedrukt. Naast het FSC-keurmerk bestaan er namelijk ook andere labels voor papier, zoals het Europese Eco-label. Het Eco-label gaat nog verder dan het FSC-keurmerk. Niet alleen komen de nieuwe grondstoffen uit verantwoorde bossen, maar bij de productie zijn de volgende verbeteringen toegepast: 

       Minder gebruik van chemicaliën 

       Energiebesparende maatregelen 

       Minder uitstoot 

       Afvalbeheersing. 

 

Advies 

Gebruik indien mogelijk bij het drukken van uw brochures Eco-label papier, of kies anders een papiersoort (merk) dat als FSC-papier leverbaar is. 

Houdt er rekening mee dat FSC-papier iets duurder is dan papier zonder dit label en dat hoeft bij Eco-label papier niet zo te zijn. 

 

Gratis rapport 

Al meer dan tien jaar kopen wij drukwerk in het buitenland in. Wat daar bij komt kijken en hoe groot het voordeel kan zijn vindt u in het rapport dat u hieronder gratis kunt downloaden. Het rapport is van maart 2009 en beschrijft dan ook de actuele stand van zaken.

drukken brochures contact